Erməni saxtakarlığı və faktlar – Xristianlıq daxilində iki inanc sisteminin mübarizəsi. Müsahibə, CBC FM.


25 апреля 2023 | Видео


Албано Удинская Христианская Община

Контакты

Габала, Нидж

udi@udi.az

www.udi.az

Copyright © | 2024