Tiflis şəhərində Qafqazşünaslıq üzrə II Beynəlxalq Linqvistik-Antropoloji Konqresin proqramında mənim “Azərbaycanda Udi icması Alban (Qafqaz) Kilsəsinin varisləri kimi” adlı təqdimat məruzəm oldu.


18 октября 2023 | Новости

Məruzədə
Azərbaycanın Müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra multikulturalizm və tolerantlığ mühütündən, dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqdan danışıləb. Xüsusiiıə qeyd olundu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, Qarabağda çoxlu Alban məbədləri mövcüdtur və bu kilsələrin böyük bir hissəsini saxtalaşdırıataq ermənilər Etməni- grigoryan kilsəsi kimi dünyaya təqdim etmişlər. Tiflis ş., TDU-nin akt zalı. 18. 10.2023


Copyright © | 2023

Албано-Удинская Христианская Община Азербайджана